...
 

ระบบรายงานผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19

(โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช)

 
กรุณากรอกเฉพาะหมายเลขเท่านั้นค่ะ หรือไม่มีขีด(-)ค่ะ ! กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนครบ 13 หลัก.

 
คำแนะนำ
1.  กักตัว 14 วัน แยกของใช้ทุกชนิด เช่น จาน ช้อน แก้ว ผ้าขนหนู โทรศัพท์ ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
2.  สังเกตอาการตัวเอง หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ ตาแดง มีผื่นขึ้นตามร่างกาย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ท้องเสีย ปวดท้อง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ
หมายเหตุ
  • ผลตรวจ Not Detected = ไม่พบเชื้อ
  • รายงานผลการตรวจเชื้อ Covid-19 เป็นผลการตรวจในครั้งนี้ และเวลาที่ตรวจ เท่านั้น หากท่านยังอยู่ในสภาวะกลุ่มเสี่ยงจะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการของรัฐอีกต่อไป.
  •