...
 

ระบบรายงานผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19

(โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช)

 
กรุณากรอกเฉพาะหมายเลขเท่านั้นค่ะ หรือไม่มีขีด(-)ค่ะ ! กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนครบ 13 หลัก.

หมายเหตุ
  • ผลตรวจ Not Detected = ไม่พบเชื้อ
  • รายงานผลการตรวจเชื้อ Covid-19 เป็นผลการตรวจในครั้งนี้ และเวลาที่ตรวจ เท่านั้น หากท่านยังอยู่ในสภาวะกลุ่มเสี่ยงจะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการของรัฐอีกต่อไป.
  • คำแนะนำ
    1.  กักตัว 14 วัน แยกของใช้ทุกชนิด เช่น จาน ช้อน แก้ว ผ้าขนหนู โทรศัพท์ ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
    2.  สังเกตอาการตัวเอง หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ ตาแดง มีผื่นขึ้นตามร่างกาย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ท้องเสีย ปวดท้อง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ